platform

KOKURIKULUM

MATLAMAT KOKURIKULUM
1. Menyemaikan kesedaran kepatuhan terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan. Perseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sosial jasmani dan rohani pelajar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara
2. Pengukuhan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar sekolah
3. Peningkatan minat,bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum yang diceburi
4. Pembentukan sahsiah dan kesedaran diri termasuk semangat pertandingan
5. Pengisian masa lapang pelajar dengan berfaedah, memberi kegembiraan serta pembinaan kesihatan dan kesejahteraan diri.Peningkatan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Rukunegara
OBJEKTIF KOKURIKULUM
1. Supaya setiao murid mengambil bahagian yang cergas lagi cemerlang di dalam aktviti-aktiviti kokurikulum
2. Supaya murid-murid mendapat latihan fizikal dan mental dan mempunyai badan yang sihat dan fikiran waras serta berhemah tinggi
3. Supaya murid-murid dapat menahan semangat kekitaan dan kerjasama di dalam kerja-kerja bagi faedah diri, sekolah dan juga pada masyarakat
4. Supaya murid-murid dapat ditanam perasaan dan kemhuan bersungguh-sungguh mencapai sesuatu citi-cita
STRATEGI PELAKSANAAN
1. Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan aktiviti kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah
2. Melibatkan semua murid berbilang kaum dalam aktiviti kokurikulum dimana sesuai untuk pemupukan perpaduan
3. Melibatkan pelajar dan pihak sekolah dalam gerak khidmat masyarakat: merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi memantapkan matlamat yang dikehendaki
4. Merekodkan dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan.
5. mengadakan penyeliaan dan penilaian yang sistematik secara berterusan.
UNIT UNIFORM
 1. Pengakap
 2. Tunas Kadet Remaja Sekolah
 3. Puteri Islam
 4. Bulan Sabit Merah
 5. Tunas Puteri
 6. Pertubuhan Silat Pusaka Gayong SKSD
SUKAN DAN PERMAINAN
1. Bola Sepak
2. Bola Baling
3. Bola Jaring
4. Futsal
5. Sepak Takraw
6. Olahraga


KELAB DAN PERSATUAN
1. Persatuan Bahasa Melayu
2. Persatuan Bahasa Inggeris
3. KKJR
4. Kelab Doktor Muda
5. Kelab Pencinta Alam
6. Persatuan Agama Islam/ Bahasa Arab
7. kelab Robotik
8. Kelab Yamaha Muzik Time Dan Kebudayaan
9. Kelab SPBT
10. Kelab Rukun Negara
11. Kelab Media
Senarai Aktiviti Tahunan (Tahun 2020)
1. Pertandingan Nyanyian Solo Patriotik Sempena Bulan Kemerdekaan ke 63 Klik
Senarai Aktiviti Tahunan (Tahun 2017)

1. Hari Sukan Negara 2017 klik

2.Feista KOKURIA 2017 (klik)

3. Sukan Tahunan 2017 (klik)

4. Sukan Tahunan 2016 (klik)